Chuyến đến nội dung chính

Q. Tôi có cần đăng ký Zoom để tham gia lớp học không?