Chuyến đến nội dung chính

Q. Múi giờ là gì và tôi cần cài đặt như thế nào? ⏰